MIKOPO YA BIASHARA - DHAMANA NI BIASHARA

Mfanyabiashara anaweza kukopa kwa ajili ya kukuza biashara yake, kiwango cha mkopo kitazingatia thamani ya biashara anayomiliki kwa kuzingatia uthibitisho wa fedha biashara yake imekuwa ikiingiza kwa kipindi cha miezi mitatu mfululizo.


Taarifa za Muombaji/Personal Details

Taarifa za Mkopo/Loan Details

Other loans outstanding/mikopo mingine
Wadhamini/Guarantors
Viambatanisho/Attachments